Łukasz Czernicki

 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu z zakresu praw własności intelektualnej (IPR) związanych z ich ochroną, opodatkowaniem i wyceną. Brał udział w licznych projektach związanych zarządzaniem prawami IPR, w tym optymalizacji procesów i struktur organizacyjnych. Jako rzecznik patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym, UP RP, OHIM, WIPO i BOIP. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także praktyczną realizację projektów związanych z podatkową ulgą na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i inne projekty podatkowe. W ramach doświadczenia trenerskiego przeprowadził ponad 60 h szkoleń i warsztatów.

Łukasz Czernicki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Queen Mary University w Londynie (M.Sc. w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej). Studiował również na Vrije Universiteit w Amsterdamie i w Instytucie Maxa-Plancka w Monachium. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje różne aspekty IPR, począwszy od kilkuletniej pracy w dziale doradztwa podatkowego w ArthurAndersen, poprzez Philips Intellectual Property Standards w Eindhoven, kancelarie prawne i rzecznikowskie, do projektów business consulting prowadzonych przez firmy „wielkiej czwórki”.