Marek Zimoch

Prawnik, finansista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i gospodarczego pod firmą „MZ LEX Wsparcie Biznesu Marek Zimoch”. Specjalizuje się w następujących obszarach: optymalizacja kosztowo-podatkowa, rachunkowość finansowa i zarządcza, zarządzanie rentownością, zarządzanie ryzykiem, kontroling, inżynieria finansowa.

Partner Kancelarii Doradztwa Finansowego Finances For You. Szkoleniowiec i wykładowca w zakresie funkcjonowania rynku bankowego i ubezpieczeniowego, planowania finansowego, prowadzenia działalności gospodarczej, funduszy europejskich i innych form pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na kierunkach  „Studia Menedżerskie” oraz „Zarządzanie ryzykiem”. Członek Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2015 r. wyróżniony Listem Gratulacyjnym Ministra Gospodarki RP. Posiada tytuł „Ambasadora CSR” sygnowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP.