Tomasz Leśniowski

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg metodyki PCM (Project Cycle Management). Od 2009 r. jest Licencjonowanym Trenerem Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. D i C oraz Certyfikat Prince2Foundation (P2F).

Członek stowarzyszenia IPMA Polska oraz asesor Nagrody Polish Project Excelence Award. Otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce. Jako członek zarządu IPMA Polska, jest odpowiedzialny za obszary związane z projektami UE, działalnością gospodarczą, edukacją, treningami, licencjami trenerskimi oraz certyfikacją. Ponadto jest członkiem zarządu, Dyrektorem ds. Rozwoju oraz konsultantem i trenerem w firmie szkoleniowo-doradczej zajmującej silną pozycję na rynku ogólnopolskim w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami. Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową, strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii firmy informatyczno-szkoleniowej, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw, w tym funduszy z Unii Europejskiej. Tworzył projekty odpowiadające zdiagnozowanym wspólnie z klientem potrzebom. Zarządzał portfelem projektów dofinansowanych z UE. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence Award 2011.

Magister prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Studiował również Europeistykę (Filia Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Rzeszów, IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu).