Sylwia Oleksiewicz

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej (m. in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona praw autorskich, ochrona celna, spory o domeny internetowe, badania zdolności rejestrowej oznaczeń, badania wzorów przemysłowych, badania zdolności patentowej, badania czystości patentowej, freedom to operate search, transfer technologii, zarządzanie i komercjalizacja własności intelektualnej i przemysłowej).
Reprezentuje klientów w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych m.in. przed takimi organami jak: Urząd Patentowy RP, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz organami celnymi.