Paweł Głodek

Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie procesów komercjalizacji oraz kompetencji osób zaangażowanych w transfer technologii. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim. Współpracował także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Technologii Eksploatacji, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Akceleratorem Technologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadził kilkanaście szkoleń m.in. z następujących tematów: Warsztaty „Współpraca nauki i biznesu - rola scoutingu technologicznego”; Finansowanie wdrożenia wyników badań w przedsiębiorstwie; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; „Zarządzanie innowacjami w nanotechnologii”.

Absolwent Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych. Studiował także w Hiszpanii (Universitat Autonoma de Barcelona) i Szwecji (Vaxjo University).