Joanna Brzoskowska-Czerepiuk

 

Przedsiębiorca i menedżer. Przez kilkanaście lat pracowała dla małych i dużych organizacji, m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. oraz wiceprezesa Innobaltica sp. z o.o. Centrum Innowacji w Gdańsku. Kierowała też Referatem Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
Posiada wielokierunkowe wykształcenie. Geograf, ekonomista, zielarz-fitoterapeuta. Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W poszukiwaniu efektywnych metod rozwoju zespołów i innowacji ukończyła również dwuletni kurs pedagogiczny, program trenerski „Coaching by Values” w Barcelonie oraz „Program Kształcenia Liderów Innowacji executive”.
Odpowiadała za rozwój usług proinnowacyjnych, tworzyła strategie rozwoju, animowała partnerstwa biznesowo-naukowe do budowania współpracy. Współautorka Programu Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Pomorskiego.
Zrealizowała szereg zajęć warsztatowych o tematyce rozwoju firm i osób tworzących zespoły, rozwoju innowacji, przedsiębiorczości, identyfikowania wyzwań badawczych oraz komercjalizacji dla studentów, menedżerów i naukowców.
Założycielka w Potęga Wartości. Pracuje metodą coachingu wartości wspierając zarządzanie i rozwój produktu w oparciu o rozpoznanie wartości. Prowadzi również warsztaty rozwoju osobistego m.in. o tematyce work-life balance, zarządzania energią życiową i zwiększania efektywności w działaniu.